X
تبلیغات
گـــــפ رستــــــآטּـ سڪـْפ تــــ

گـــــפ رستــــــآטּـ سڪـْפ تــــ

حـُ‌ڪمـِ دآدگـآهـْ : زِنـ‌دِگــے اِجـ‌بــآرے خـَ‌تـ‌ْمـِ جـَ‌لـَ‌ســ‌ه!

اگـﮧ وقـتے مےפֿـنـבـﮧ פֿـوشگلــ تــر مےشـﮧ...

اگـﮧ صـבآشـ بے نـظیــرـﮧ...

اگـﮧ פֿــوبــ شرآیـطـ ِ بـפـرآنے رو ڪنتـرلــ مےڪنـﮧ...

اگـﮧ بـهـتــوלּ آرآمـشــ میـבـﮧ...

اگـﮧ مےتــونـﮧ غـآفلـگیــرتـوלּ ڪنـﮧ...

اگـﮧ בوωــتــ בآریـــלּ ωــر بـﮧ ωــرشـ بـذآریـב

ڪـﮧ بـهتــوלּ بـگـﮧ בیــوونـﮧ...

اگـﮧ بهـشـ میگیـב رفتـمـ، ڪـﮧ نـرو گفتـنـشـ رو بـشنـویـב...

اگـﮧ مـهــربــونـﮧ...

اگـﮧ مــــآهـﮧ...

اگـﮧ פֿـــوبـﮧ...

اگـﮧ בωــتـــآشـو בوωـــتــ בآریـב...

بـهـشــ بـگیــב פֿــبـــ...

بـهـــــشـ بـگیـــــב...

בیــ ــ ـ ـــر مےشـ ـ ــ ـــﮧ....

چهارشنبه بیست و هفتم فروردین 1393| 15:59 |ǶдȵіЭɧ| |

تمــوم دنیــامــو بهــت میبخشــم یـــه لحظـــه حستـــو ازم نگیــــری

میخواهــم بــه تــو فکــرکنــم همیشـ ه تــو هـم بـه اغــوش دلــم اسیـــری

بــا عشــق تــو دلـــم اروم میگیـــره تــوایــن ارامــش رو ازم نگــیـــر

یــه کــاری کــن دنیـــام رو بــ ه راه شــ ه تــو هــم کنــارمـــن اروم بگیــری

مــن پــرپــروازم وازتـــو میخواهـــم

وقتــی تمــوم لحظــه هــام تـــو بــاشـــی

وقتـــی بــه اسمــون نشــونـــت میــدم

 از ایــن زمینـــی هـــا میخـــواهــم جــداشـــی

بـــیا کــه اغــوشــت تکیـــه گـــاهــ ه

تــــو جنـــون دنـــیا رو بهـــت میبـــخشــــم

یـــه لحظـــه حستــــو ازم نگــــیــــری

یکشنبه دهم فروردین 1393| 14:10 |ǶдȵіЭɧ| |

یکــــی بــود ، یـــکی بـــود کــه مــن بــودم

یکــی نبــود اون تــو بـــودی

یکــی بــود کـ ه مهــربــون بــود

امــا اون یکــی نبـود

امـا اون یکــی نبـــود

یکــی بــود تــا پــای جــون بــود، امــا اون یکــی نبــود

امــا اون یکــی نبــود

اون یکــی امــا نبــود

یــادت افتــادم ، یــادت افتــادم

دوبـــاره چشمــات اومـــده یـــادم

♫♫♫

یکـــی بــود دلـــش یــه رنگـ بـــود ، یکـــی بــود دلش یــه سنــگ

یکــی بــود نگــاش قشنــگ بـــود ، یکــی گــریــه هــاش قشــنگ

یکــی یکــی بــود کــه زیــبا بــود

یـــادت افتــادم ، یــادت افتــادم

دوبــاره چشمــات اومــده یــادم

♫♫♫

یکــی یکــی بــود کــه زیبــا بـــود

یکـــی یکــی بــود کـ ه تنهــا بــود

اونکــ ه بــود زیبــا بـ ه فکــر اونکـ ه بــود تنهــا نبــود و

اینکـــارش زیبـــا نبـــود

زیــبــا بـــود

سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392| 13:44 |ǶдȵіЭɧ| |
شکلک تولدت مبارک

تــــولـــدت مــُبــــــارک عــشــــــــــــقـم

ای تنهــا دلیــل رد کــردن هــر دلیــل و ای تنــها بهـانـ ه ی


 آوردن هــر


بهــانــ ه عاشــق مهـــربانــی تــوام.....


بــرای مـــن بمــان و بــدان کــه تــو تنــها  بهــانه بــرای بـــودنــی.....


پس بــه سلامتــی تـــو عشقم نغمــ ه

جــان مــن نفسـهایت را از فاصلــ ه ای دور حس میکنــم

عطـــر نفسهــایت وجــودم را نــوازش میکنــد

چقـــدر زیبــاست فاصلـ ه هــا را بــی ارزش کــردن

چقـــدر زیبــاست تـــو را دوست داشتــن

چقـــدر زیبــاست مــال تـــو شـــدن

روزتــ مبـــارکـــ عشــق مـــن

عــــزیــــزم خــوشحــالـــم از بـــودنتــ  کـ ه زنـــدگــــی جــدیـــد رو بهـــ م


دادی.زندگیــ ه بـــا تــو...اینــو بــدون کــه همیشــ ه دوستـــ دارم و


آرزو دارم کــ ه کنــارت باشــ م

امــا همیــن کـ ه یــادت بـاهـامـ ه و حستــ میکنـ م بـــرام بســ ه


خییییییییییییییییللــیی دوستــ  دارمـ  همــ ه ی زندگیــ م


تــولـــدت مبـــارکـــ عشقــــــــــــم


سه شنبه سیزدهم اسفند 1392| 21:47 |ǶдȵіЭɧ| |